VÝROBKY
Výrobky

Výrobky

 

pdf   PŘEHLED VÝROBKŮ

 

Proudové ochrany

 

pdf  Nadproudová relé  A 15, A 15 S1

 

pdf  Nadproudové frekvenčně nezávislé relé  AG 12 A

 

pdf  Nadproudová třífázová ochrana  A 32 DX

 

pdf  Nadproudové časové ochrany bez pomocného napájení  AM 14 X1, AM 22 X1, AM 32 X1

 

pdf  Nadproudové časové ochrany  AT 12 X1, AT 21 X1, AT 31 X1

 

pdf  Nadproudové časové ochrany  AT 12 DX, AT 21 DX, AT 31 DX

 

pdf  Nadproudové dvoustupňové časové ochrany  AT 32 X1..X4,  AT 32 X12, X22, X32

 

pdf  Nadproudová časová ochrana  A 3T DX

 

pdf  Tepelná nadproudová časová relé  AB 21, AB 31

 

pdf  Ochrana motorů  AB 31 DX

 

pdf  Směrová nadproudová ochrana  AS 32

 

pdf  Ochrana transformátoru  TI 2

 

Napěťové ochrany

 

pdf  Napěťová relé  V 15, V 15 S1

 

pdf  Napěťové frekvenčně nezávislé relé  VG 21 B

 

pdf  Napěťová třífázová ochrana  V 32 DX0

 

pdf  Napěťová jednofázová časová ochrana  VT 12 X1

 

pdf  Napěťová jednofázová časová ochrana  VT 12 DX0

 

pdf  Směrová ochrana mřížových sítí  VS 300 X

 

Rozdílové a srovnávací ochrany

 

pdf  Rozdílová ochrana  R 30

 

pdf  Rozdílová ochrana  RAX 1

 

pdf  Srovnávací ochrana  S 103 B1

 

Ochrany vedení

 

pdf  Distanční ochrana vedení vvn  D 115

 

pdf  Distanční ochrana vedení vvn  D 400

 

pdf  Relé opětného zapínání  OZ 33 X

 

pdf  Relé opětného zapínání s odděleným ovládáním jednotlivých pólů  OZ 111 X

 

Zemní ochrany

 

pdf  Závitová nebo zemní ochrana statoru generátoru  F 11 X

 

pdf  Zemní ochrana rotoru generátoru  GR 12 S2

 

pdf  Zemní směrové ochrany  GSC 12, GSS 12

 

pdf  Zpětná wattová ochrana pro MVE  GSC 13

 

pdf  Ochrana statoru generátoru, zpětná wattová ochrana  GSCT 12 X2, GSST 12 X2

 

pdf  Relé pro hlášení zemního spojení  GV 12 KC, GV 22 KC

 

pdf  Relé pro hlášení zemního spojení s rozlišením polarity  GV 42

 

pdf  Hlídač izolace  GZ 12 z

 

pdf  Proudový injektážní zdroj pro zemní ochrany  PIZ 50V

 

pdf  Můstkové injektážní zdroje pro zemní ochrany  PIZ M50V, PIZ MS50V

 

Ochrany točivých strojů

 

pdf  Ochrana při nesymetrickém zatížení generátoru  N 12 X

 

pdf  Ochrana při ztrátě buzení  D 21

 

Frekvenční ochrany

 

pdf  Frekvenční ochrana  F 15

 

Synchronizační přístroje

 

pdf  Fázovač  FF 10

 

pdf  Přenosný fázovač  FF 300

 

pdf  Přístroj pro kontrolu fázování  FK 100

 

pdf  Přístroj pro kontrolu fázování  FK 200

 

pdf  Přístroj pro kontrolu fázování  FK 300

 

Zdroje a zkušební zařízení

 

pdf  Přenosný zdroj pro zkoušení ochran  PZ 1

 

pdf  Souprava pro zkoušení ochran  KZ 4

 

pdf  Proudový zdroj  Z 11 D

 

Kondenzátorové zdroje

 

pdf  Kondenzátorové zdroje  CV 1, C 11

 

Trakční ochrany

 

pdf  Trakční nadpěťová ochrana pro hlášeni zemního spojení  A 1856 D

 

pdf  Trolejová distanční ochrana  D 25

 

Speciální přístroje

 

pdf  Blokovací relé  BR 10

 

Soubory elektronických ochran - systém ALOX

 

pdf  Soubor ochran vývodů vedení vn  ALOX  A 100, A 200

 

pdf  Soubor ochran motorů  ALOX  M 201

 

pdf  Soubor ochran motorů  ALOX  M 205

 

Další katalogové listy na vyžádání.

©  2007-2021  TOMÁŠ DOHNÁLEK

ISO 9001:2016

 

 

mapa

 

DOHNÁLEK s.r.o.

č.p. 147

542 23 Mladé Buky

Czech Republic

 

e-mail: dohnalek@dohnalek.cz

website: www.dohnalek.cz