ŠKOLENÍ
Školení
  •     

Školení v oboru ochran

Firma DOHNÁLEK je již tradičním pořadatelem každoročních školení pro pracovníky v oboru ochran. Školení je 5-ti denní s možností ubytování hotelového typu. Setkání jsou pořádána každý rok obvykle v prosinci v Janských Lázních ve středisku Sola Fide.

 

V letech 1991 až 2014 se školení firmy DOHNÁLEK zúčastnilo celkem 2657 osob

 

Zveme Vás na toto setkání:

 

  SEMINÁŘ PRO PRACOVNÍKY V OBORU OCHRAN

 

Sola Fide

 

Místo konání:Janské Lázně, středisko SOLA FIDE
Termín:7. - 11. 12. 2015

 

 

Ke stažení:

 

pdf  Pozvánka a program 2015

 

Přijímáme pouze písemné přihlášky a to na celou dobu školení (ne jednotlivé dny). Po obdržení Vaší přihlášky Vás zařadíme do kurzu a potvrdíme její přijetí. Po naplnění kapacity školení již nebudeme další frekventanty zapisovat. V takovém případě s Vámi budeme počítat pro příští kurz s tím, že Vás do něho zařadíme pokud si tak budete přát.

 

Přihlášky můžete posílat poštou, e-mailem nebo faxem buď na naši adresu nebo přímo na adresu:

 

Ing. Miroslav Cejnar, Sola Fide, 542 25 Janské Lázně 14

tel: + 420 499 875 425     e-mail: solafide@volny.cz

 

Úhradu ceny je možno složit hotově na místě nebo Vám po ukončení školení zašleme fakturu.

 

 

Speciální školení v provozu firmy

Mimo pravidelná setkání v Janských Lázních pořádáme i odborná školení pracovníků, podle individuálních požadavků zákazníka.

 

Organizace školení:

 

Se zákazníkem dohodneme konkrétní obsah a průběh školení.
Školení je realizováno ve zkušebně firmy DOHNÁLEK
Školení obvykle probíhá ve třech pracovních dnech
Předmětem školení je obvykle popis a praktické zkoušení základních typů ochran
(proudové, napěťové, srovnávací a distanční) přímo v provozu firmy. Zákazník může
navrhnout konkrétní typy ochran.
Školení je určeno pro maximálně pět účastníků
Každý účastník obdrží publikaci Provoz a údržba ochran v energetice
Účastníkům školení vydáme, z titulu výrobce ochran, potvrzení o absolvování školení.

 

Školíme z titulu výrobce ochran, které vyrábíme podle systému jakosti ISO 9001:2008. Veškerá činnost firmy a vydávané protokoly podléhají normě ISO 9001:2008, podle které je firma certifikovaná.

©  2007-2012  TOMÁŠ DOHNÁLEK

ISO 9001:2008

 

 

mapa

 

DOHNÁLEK

ochrany pro energetiku

Úpská 132

542 23 Mladé Buky

Czech Republic

tel: +420 499 873 443

e-mail: dohnalek@dohnalek.cz

website: www.dohnalek.cz