ŠKOLENÍ
Školení

Školení v oboru ochran

Firma DOHNÁLEK je tradičním pořadatelem školení pro pracovníky v oboru ochran.

 

V letech 1991 až 2019 se školení firmy DOHNÁLEK zúčastnilo celkem 2713 osob

 

Pořádáme odborná školení pracovníků, podle individuálních požadavků zákazníka.

 

Organizace školení:

 

Se zákazníkem dohodneme konkrétní obsah a průběh školení.
Školení je realizováno ve zkušebně firmy DOHNÁLEK
Školení obvykle probíhá ve dvou pracovních dnech
Předmětem školení je obvykle popis a praktické zkoušení základních typů ochran
(proudové, napěťové, srovnávací a distanční) přímo v provozu firmy. Zákazník může
navrhnout konkrétní typy ochran.
Každý účastník obdrží publikaci Provoz a údržba ochran v energetice
Účastníkům školení vydáme, z titulu výrobce ochran, potvrzení o absolvování školení.

 

Školíme z titulu výrobce ochran, které vyrábíme podle systému jakosti ISO 9001:2015. Veškerá činnost firmy a vydávané protokoly podléhají normě ISO 9001:2015, podle které je firma certifikovaná.

©  2007-2021  TOMÁŠ DOHNÁLEK

ISO 9001:2016

 

 

mapa

 

DOHNÁLEK s.r.o.

č.p. 147

542 23 Mladé Buky

Czech Republic

 

e-mail: dohnalek@dohnalek.cz

website: www.dohnalek.cz