ŠKOLENÍ
Školení > Publikace z oboru ochran

Publikace z oboru ochran energetických zařízení

 

Nabízíme Vám tyto publikace:

 

  OCHRANY PRO PRŮMYSL A ENERGETIKU

 

Ing. Petr Dohnálek, CSc.

 

360 stran

 

Obsah:Základní pojmy

Chráněné objekty

Poruchy

Ochrany

Přístrojové transformátory

Konstrukční řešení elektromechanických a tranzistorových ochran

Základní typy ochran

Číslicové ochrany

Příslušenství ochran

Zásady projektování ochran

Projekty ochran energetických zařízení

 

Publikace

 

  PROVOZ A ÚDRŽBA OCHRAN V ENERGETICE

 

Ing. Petr Dohnálek, CSc.

 

320 stran

 

Obsah:Základní pojmy

Ochrany

Projektování a montáž ochran

Provoz ochran

Přístroje na zkoušení ochran

Zkoušení ochran

Stavební prvky československých ochran

Nezávislé proudové a napěťové ochrany

Směrové ochrany

Impedanční zkratové ochrany vedení

Vazba distančních ochran

Srovnávací zkratové ochrany vedení

Automatické opětné zapínání

 

  TECHNIKA OCHRAN

 

Ing. Jiří Bermann; Ing. Petr Dohnálek, CSc.; Jaroslav Fišera; Zdeněk Janků

 

227 stran

 

Obsah:Základní pojmy

Ochrany vedení vn

Ochrany přípojnic

Ochrany synchronního generátoru

Ochrany rozvodu vn

Ochrany transformátorů

Ochrany pohonů

Další rozvoj v technice ochran

Použití řídících počítačů ve funkci ochran

 

  ZÁKLADY TECHNIKY OCHRAN

 

Ing. Petr Dohnálek, CSc.

 

68 stran

 

Obsah:Základní pojmy

Základy teorie ochran

Typy ochran, jejich funkce a příslušenství

Projektování a provoz ochran

Moderní metody v oboru ochran

©  2007-2021  TOMÁŠ DOHNÁLEK

ISO 9001:2016

 

 

mapa

 

DOHNÁLEK s.r.o.

č.p. 147

542 23 Mladé Buky

Czech Republic

 

e-mail: dohnalek@dohnalek.cz

website: www.dohnalek.cz