MODEL SÍTĚ
Model sítě

Model elektrizační soustavy

Nabízíme Vám zkoušení ochran na modelu elektrizační soustavy

 

Model elektrizační soustavy, používaný ve firmě DOHNÁLEK, pochází z laboratoře podniku ZPA Trutnov z doby, kdy se ještě zabýval vývojem ochran. Jedná se o třífázový model uspořádaný formou stavebnice. Model chráněného objektu je zkušební zařízení, jehož matematický model je shodný, z hlediska algoritmu ochrany, s chráněným objektem.

 

Model 1 Model 1 Model 1

 

Při zkouškách ochrany na modelu nevystačíme pouze s modelem chráněného objektu samého. Chování ochrany je také podmíněno jeho zařazením v elektrizační soustavě. Proto je model řešen jako stavebnice. Jeho jednotlivé díly, které jsou konstruovány jako přemístitelné jednotky, modelují chráněný objekt nebo jeho část. Jejich vhodným umístěním a propojením vzniká model požadované části elektrizační soustavy.

 

Jmenovité hodnoty modelu jsou 380 V a 20 A. Model je vybaven přístrojovými transformátory napětí (sekundární výstup 100 V) a proudu (sekundární výstup 5 A nebo 1 A). Tak je zajištěno, že zkoušená ochrana dostává vstupní signál shodný se skutečností. Samotná ochrana podstatně nezatěžuje model, neboť jeho jmenovitý výkon je 13,2 kVA.

 

Model ověřuje funkci ochrany i v přechodném stavu chráněného objektu, t.j. nejen v podmínkách ustáleném chodu. Zkoušení ochrany na modelu umožňuje s ochranou provádět zkoušky a ověřování, rovnocenné zkoušení přímo na objektu.

 

Výhody zkoušení na modelu, oproti síťovým zkouškám:

 

Není nutné vyčlenit chráněný objekt se zkoušenou ochranou z elektrizační soustavy a
omezovat tak její provoz.
Zkoušení ochrany na modelu neohrožuje provoz sítě. Také nelze zanedbat, že "ostré"
zkoušky v síti přinášejí, i když malou, ale velmi nebezpečnou pravděpodobnost
skutečné havárie.
Model umožňuje neomezené opakování funkcí a zkoušek ochrany ve zvolených
podmínkách, to není možné při "ostrých" zkouškách ochrany v síti. Takové opakování
v síti, nejenom způsobuje mimořádná přetížení, ale také snižuje životnost
namáhaných strojů a zařízení. Proto je model vhodný pro opakované zkoušení s
častými změnami parametrů.
Oproti sekundárním zkouškám ochrany, je zde výhoda lepší a názornější
prokazatelnosti. Sekundární zkoušky probíhají pouze v ustáleném stavu a při jediném,
teoreticky odvozeném ideálním souboru podmínek a parametrů. Proudy a napětí
modelu odpovídají skutečnosti daleko lépe i z hlediska všech tří fází.

 

Model 2

 

Jednotlivé díly modelu jsou:

 

Vypínač  Model vypínače, který je modelován sadou stykačů a reléovou
automatikou, umožňuje jak elektrické ovládání ochranou nebo
OZ (jednopólové i třípólové), tak i ruční ovládání tlačítkem.
Zkratoviště  Umožňuje volbu všech druhů zkratů, t.j. RS, ST, TR, RN, SN, TN i RST.
Blok turbína
- generátor
  Generátor je modelován synchronním strojem s možností regulace
buzení. Turbína stejnosměrným pohonem s regulací výkonu, resp.
otáček.
Vedení  Impedanci vedení lze volit v úsecích po 1% jmenovité impedance Zn.
Rovněž lze volit koeficient zemního poměru Zg/Z1 a úhel impedance
vedení Φ.
Zátěž  Induktivní složka zátěže je modelována třífázovým regulačním
transformátorem, ohmická složka třemi odpory.
Přístrojové transformátory  Sady přístrojových transformátorů napětí (380/100V)
a proudu (20/5A resp. 20/1A).
©  2007-2023  TOMÁŠ DOHNÁLEK

ISO 9001:2016

 

 

mapa

 

DOHNÁLEK s.r.o.

č.p. 147

542 23 Mladé Buky

Czech Republic

 

e-mail: dohnalek@dohnalek.cz

website: www.dohnalek.cz